قوانین

قوانین پشتیبانی

پشتیبانی فقط بصورت آنلاین و از طریق تیکت انجام می شود.