لغو افکت بارگذاری

ERROR: Too many redirects https:/my.tavanahost.com/ban?systpl=portal > https://my.tavanahost.com/ban
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins